Školské akcie

Tretí ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“ organizovaná Strednou odbornou školou-Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec aj tento rok zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 8 stredných odborných škôl so sedemnástimi  súťažiacimi z Košického kraja a Maďarskej republiky. Pri prvom  ročníku sme si uvedomili, že táto súťaž má zmysel nielen pre mladých hairstylistov, ale aj pre dospelých, preto na druhý ročník súťaže sme pozvali aj profesionálov. Tohto roku do súťaže sa prihlásilo 5 profesionálnych kaderníkov.

Pre súťažiacich bola vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporili svojou účasťou žiaci SOŠ-Szakközépiskola a základných škôl, pedagogická a laická verejnosť.

Hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej oblasti a hodnotila technickú a estetickú zložku zručnosti zadaných úloh.

Súťažilo sa v dvoch kategóriach:

  1. kategória: Extravagantné účesy vo folklóre
  2. kategória: Karneval vo vlasoch

Výsledky hodnotenia:

Kategória: Extravagantné účesy vo folklóre – profesionáli

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I. miesto Kormos Zsuzsanna Szerencs – Maďarsko
II. miesto Marta Tkáčová Vranov nad Topľou
III. miesto Aneta Petrová (nadstavbové štúdium) SOŠ –Szakközépiskola Rákocziho 23,

Kráľovský Chlmec

 

Kategória:Extravagantné účesy vo folklóre–  žiaci stredných odborných škôl

Umiestnenie Meno súťažiaceho Reprezentovaná inštitúcia
I. miesto Baranyai Vivien Szépség – kultúra Szakgimnázium Győr, Maďarsko
II. miesto Miriam Vitkovičová SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné
III. miesto Tóth Hilda SOŠ – Szakközépiskola Janka Kráľa 25,

Veľké Kapušany

 

Kategória: Karneval vo vlasoch– profesionáli

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I.miesto Réka Szabová SOŠ –Szakközépiskola Rákocziho 23,

Kráľovský Chlmec

II.miesto Michaela Ivanová Čierna nad Topľou
III.miesto Roland Hajtó Veľké Kapušany

 

Kategória: Karneval vo vlasoch –  žiaci stredných odborných škôl

Umiestnenie Meno súťažiaceho Reprezentovaná inštitúcia
I.miesto Buri Bernadett Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kazincbarcika – Maďarsko

II.miesto Eva Krausová SOŠ –Szakközépiskola Rákocziho 23,

Kráľovský Chlmec

III.miesto Simona Taňkošová SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

 

Súťaž bola verejnou prehliadkou ukážky úspechov mladých kaderníkov. Víťazi získali diplom, plaketu a hodnotné vecné ceny.

Víťazom gratulujeme!