Školské akcie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho.

Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie, 11. apríla, pri príležitosti 114 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadala čitateľský maratón, už štvrtý ročník. Privítali sme žiakov, spolu s ich učiteľmi  zo základných škôl z Bielu, Boľu, Kráľovského Chlmca, Veľkého Horeša, Veľkých Kapušian a z Čiernej nad Tisou. Striedavo čítali s našimi žiakmi básne Józsefa Attilu, Ady Endreho, Szabó Lőrinca, Petőfiho, Kosztolányiho, Weöres Sándora, Lackfi Jánosa, Máraiho, ba aj úryvky noviel od Tóth Krisztina. Program bol obohatený zhudobnenými básňami, ktoré odzneli v podaní učiteľa  Ing. Štefana Jestrebiho.

Teší nás, že základné školy prijali naše pozvanie, prišli i s mladšími žiakmi, ktorí si doniesli svoje básne, obľúbené knihy či poviedky. Hodiny venované spomienke básnika plynuli vo sviatočnom duchu, v povetrí rezonovalo jeho utrpenie pre lásku, pre ľudí, ale napriek tomu jeho poézia dokázala spojiť ľudí a ukázala cestu tým, ktorí ju majú vo svojich srdciach.