Školské akcie

V tomto školskom roku sme mali možnosť už ôsmykrát sa zúčastniť literárnej súťaže Legere, ktorej 8. ročník sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť znalosti zo súčasnej maďarskej literatúry a týmto pomôcť študentom aj prípravách na maturitné skúšky. V celoslovenskom kole získala naša škola , SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci, 2. miesto a súťaže miniprezentácií mimoriadnu cenu. Reprezentovali nás Anderkovics László, Balog Bartolomej, Juhász Médea, potom ju nahradil Sabo Dominik. Pripravila ich vyučujúca PhDr. Pankovics Andrea.