Športové akcie

            Medzinárodný olympijský výbor bol založený Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. Tento deň sa naveky zapísal zlatými písmenami do histórie ľudstva, veď olympizmus buduje životný štýl založený na princípoch radosti z pohybu, ktorý má cenné výchovné hodnoty budované na morálnych základoch. Filozofiu olympizmu podporuje v súčasnosti  203 národných olympijských výborov, medzi nimi i Slovenská republika so svojimi základnými elementmi, ku ktorým patria  školy a organizácie podieľajúce sa na výchove mládeže. Naša škola k nim nesporne patrí. Dôkazom toho je, že 23. júna 2018, v pamätný deň založenia tejto najmasovejšej organizácie na svete, SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už 10. ročník Športovej olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia. Toto naše viacročné úsilie si vysoko cenia i také športové orgány, akými sú Olympijský klub v Košiciach, ba dokonca i Slovenský olympijský výbor. Rok 2018 bol opäť rokom, kedy sa myšlienky olympizmu šírili po športoviskách škôl na celom Slovensku.

Aktívnymi šíriteľmi týchto myšlienok sme boli i my. Preto 22. novembra 2018 v spoločenskej miestnosti Východoslovenského múzea v Košiciach naša škola bola dekorovaná ocenením Slovenského olympijského výboru za aktivitu pri realizácii športových podujatí v medzinárodnom olympijskom roku. Ocenenie z rúk čestného prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku prevzal riaditeľ Športových olympiád pre žiakov Medzibodrožia a zároveň riaditeľ SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci Ing. Ivan Beňo, ktorý bol ocenený ako najlepší organizátor športových podujatí v roku 2018.

            Šport je puto, čo spája ľudí. Sme radi, že týmto putom sme v tomto roku spojili viac ako 300 žiakov a v histórii športových olympiád bezmála 3000 športuchtivých mladých ľudí. V tomto úsilí chceme pokračovať. Zaväzujú nás k tomu nielen tieto uznania, ale predovšetkým poslanie školy, ktorá sa snaží vytvárať priestory, aby sa mládež mohla sústavne prekonávať a súťažiť jeden s druhým v pokoji.