Školské akcie

„Život je pekný, život je všetko,
Keď nemáš hodnosť, peniaze, nemáš nič,
Najväčší poklad je predsa len tvoj!” 

Aj po niekoľkých dňoch si pospevujeme krásne melódie od Tibora Kocsáka a Tibora Miklósa z muzikálu Buď dobrý až do smrti, ktorý na základe románu Zsigmonda Móricza režíroval Peter Dudáš. 6. novembra sme so študentmi tried I.B, II.A strojári a III.A zavítali do najsevernejšieho maďarskojazyčného divadla Európy.

Príbeh Michala Nyilasa, žiaka debrecínskeho kolégia, nám predstaví osud dobrosrdečného a čestného chlapca, ktorý zazrie do menších aj väčších klamstiev sveta, ktorý sa nevie zmieriť s nespravodlivosťou a naivne verí v sile cti. V očiach režiséra je tento nevinný chlapec ideálom dobra a dobrej viery nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Oproti tomu stojí ľudská chamtivosť, zrada, pokrytectvo a slabosť. Tieto spoločenské problémy sú tak aktuálne dneska, ako boli pred takmer 100 rokmi, v čase zrodu tohto románu.

V koži Michala Nyilasa sa tentokrát zacítil Márk Antal, oddaného učiteľa geografie zahral Peter Nádasdi a milú a krásnu Bellu Lilla Dégner. Touto cestou by sme chceli poďakovať každému, kto sa podieľal na zrode tohto perfektného predstavenia. Domov sme sa vrátili plní zážitkov a dúfam, že aj so štipkou kontroly svedomia.