Športové akcie

6 študentov našej školy sa stalo 2. decembra znova na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu s vyše 300 ďalšími zabehli 1,5 km trasu v centre Kráľovského Chlmca.

Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci Kocogók po štvrtýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a priblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Pred štartom z Námestia Milénia sme sa zahriali počas krátkej rozcvičky s Ritou Csótó. Na rovnakom mieste po dobehnutí do cieľa čakala na každého bežca medaila, malý darček a pohostenie.

Trasu zdolal každý z našich žiakov, niektorí dobehli s chuťou vyskúšať svoje sily aj na dlhších trasách.