Školské akcie

IGNIS PLUS, n. o. dňa 12.10.2018 vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala mládežnícke fórum na tému          „ Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii “.

 

Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti končiaceho ročníka v sprievode učiteľky Ing. Brigity Bernáthovej.

Na začiatku Klaudia Szaxonová, vedúca kancelárie, predstavila činnosť IGNIS PLUS, n. o. , možnosti mládežníckych iniciatív a zahraničných študijných pobytov aj v rámci programu Erasmus+. Následne Gábor Mihók priblížil študentom dejiny EÚ.

Hlavným bodom programu bola prednáška Pála Csákyho / poslanca EÚ za SMK / o aktuálnych témach EÚ a dôležitosti vzdelávania sa a neustáleho rozvoja študentov, ako predpokladu ich konkurencieschopnosti na globalizovanom trhu EÚ.