Školské akcie

Predmetová komisia strojárskych a elektrotechnických predmetov zorganizovala dňa 16. 11. 2018 pre  študentov prvých a druhých ročníkov a nadstavbového štúdia odbornú exkurziu  na Technickej Univerzite v Košiciach s tematikou Manažment technických a environmentálnych rizík v  strojárstve a „Európsky týždeň robotiky – ROBOTICKÁ SHOW“. Žiaci mali možnosť  nazrieť do laboratória  environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberali vibráciou, hlukom, žiarením ako aj recykláciou svietidiel motorových vozidiel. Okrem iného táto katedra sa venuje inovácii výroby prototypu robota na rozrezanie materiálu pre Jaslovské Bohunice. Pri výrobe tohto prototypu využívajú najmodernejšie CNC stroje a roboty.  Exkurzia splnila svoj cieľ, lebo v reáli videli ako zasahuje do každodenného života automatizácia, mechatronika, robotika ale aj manažment.

Tieto predmetové komisie aj v budúcnosti by chceli pokračovať v tejto forme a metóde vzdelávania.