Školské akcie

VEDECKO­KULTÚRNA SHOW:

Ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov

FYZIKÁLNE, CHEMICKÉ A TECHNICKÉ VEDYv oválnom átriu na prízemí

ROBOTIKA – pred McDonald ́s

SPOLOČENSKÉ, HUMANITNÉ A BIOLOGICKÉ VEDY na celom prvom poschodí OC Optima

MATERIÁLY, TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ EXPONÁTY prízemie na chodbe pri oválnom átriu

LABORATÓRIUM DR. SKÚMAVKU,   ŽIVOT A CESTOVANIE VO VESMÍRE, ČAROVNÝ SVET MAGNETOV,   DNA A MY,  MANIPULUJ S MIKROSKOPICKÝMI OBJEKTMI , OBROVSKÝ NAFUKOVACÍ MODEL HRUBÉHO ČREVA, SPOZNAJ MOTOR PLANÉTY , ROBOT – TVOJ KAMARÁT, TAJOMNÝ SVET NEURÓNOV , VYROB SI ŽABÍ SLIZ, AKO IŠLO VAJÍČKO NA VANDROVKU,  ČAROVNÁ CHÉMIA ,   PLAZY MÁME RADI…ZAUJÍMAVÝ SVET EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY

  1. ročník festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2018 sa uskutočnil 28.9.2018 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice.Motto festivalu: “Výskumníci v nás”. Na akcii v Košiciach sa zúčastnili najlepší prírodovedci našej školy. Slávnostné otvorenie festivalu sa konalo o 10:00 v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia.

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sme mali možnosť vidieť stánky a prezentácie z univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

V poobedňajších hodinách sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX. Mohli sme sa oboznámiť s najzaujímavejšími a najaktuálnejšími výsledkami slovenskej vedy a výskumu, zoznámiť sa s osobnosťami a odborníkmi, vďaka ktorým slovenská veda napreduje a dosahuje výsledky porovnateľné so svetom.

 

Mgr. Beáta Csatlósová