Školské akcie

26. septembra 2018 sme po druhýkrát oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu spolu so základnými školami regiónu Medzibodrožia a Použia. Cieľom je podnietiť žiakov, aby sa učili jazyky v školách aj mimo nich, aby sme sa lepšie vzájomne porozumeli.

Zo sedemnástich pozvaných základných škôl sa workshopu zúčastnilo 9 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou a Somotoru, základné školy s vyučovacím jazykom maďarským z Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou, Veľkých Kapušian, Veľkého Horeša, Bielu a Boľu. Spolu s našimi študentmi z tried III.A a III.D tvorili 13 pracovných skupín po 3-6 žiakov. Medzi sebou súťažili na dvoch stanovištiach: slovensko-maďarskej a anglicko- nemeckej.

Zahrali sme známu pesničku Stand by Me od Ben E. Kinga s doma vyrobenými hudobnými nástrojmi, situačné dialógy v rôznych cudzích jazykoch, tvorili sme rozprávky a plagáty.

Najviac jazykovo zdatnými sa preukázali dve základné školy z Kráľovského Chlmca, ktorým aj touto cestou gratulujeme k výhre.

Pre sprevádzajúcich učiteľov sme aj tohto roku pripravili metodickú prednášku na tému: Nové metódy vo vyučovaní II.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným základným školám, že prijali naše pozvanie a dúfame, že nabudúce sa stretneme v takej istej dobrej atmosfére ako to bolo tohto roku.