Školské akcie

Dňa 18.10.2018 pod dozorom učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili  exkurzie v Košiciach, ktorá sa konala v Spoločenskom pavilóne.

Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTÍVNE FIRMY“. V Spoločenskom pavilóne sme mali možnosť vidieť rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli informovať o stravovaní , o kozmetických výrobkoch, možnostiach očných vyšetrení, o meraní hladiny cukru v krvi, meraní krvného tlaku a o výrobe medu . Exkurzia bola zaujímavá aj z hľadiska referujúcich, keďže jednotlivé témy prezentovali mladí, naši rovesníci. Prezentácie nás veľmi upútali a zaujali. Po prezentáciách sme mali možnosť všetko vyskúšať, ochutnať. Žiaci boli veľmi milí a kamarátski, preto sme sa cítili veľmi dobre. Ich pripravenosť bola veľmi náročná, lebo svoje prezentácie predviedli nielen v slovenskom, ale aj v anglickom i v nemeckom jazyku. Niektoré prezentácie boli neúspešné kvôli slabej technike a vybavenia niektorých miestností. Napriek menším nedostatkom sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie.