Školské akcie

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá  vďaka pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 21. september je hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.  Od 15. júla do konca roka môžeme zbierku Biela pastelka podporiť veľmi jednoducho – zaslaním SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti operátorov Orange, Telekom a O2.  Vyzbierané prostriedky potrebujú títo ľudia na integračné aktivity, obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím, kurzy práce s PC, odstraňovanie architektonických bariér, prácu s verejnosťou a prevenciu.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 4 022 členov združených v 65 základných organizáciách. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

Žiaci, ktorí sa tejto finančnej zbierky zúčastnili, boli aktívni, cítili sa dobre a odchádzali domov  s pozitívnymi myšlienkami. Suma, ktorou podporila naša škola Úniu nevidiacich je  107,13 € .

Menný zoznam žiakovúčastníkov v meste Kráľovský Chlmec:

  1. Denisa Majerníková – žiačka III.A
  2. Bence Móricz – žiak  II.A

Menný zoznam žiakov– účastníkov v meste Čierna nad Tisou:

  1. Cyntia Gabódová – žiačka  II.D
  2. Andrea Palková – žiačka II.D