Športové akcie

Šport považujeme za súčasť každodenného života mladého človeka. Škola vo svojom výchovnom procese má v tomto smere svoju nezastupiteľnú funkciu. Toho príkladom je aj Športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia, ktorej 10. ročník bol zorganizovaný 22. júna 2018 v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci.

Dobrá pripravenosť športovísk i celková organizácia  hier bola zárukou toho, že i napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam sa zrealizovalo všetkých desať športových disciplín v loptových hrách, atletike, silovom viacboji i kvízovej súťaži vo viacerých kategóriách,  a tak súťažiaci mali možnosť si vychutnať  čaro svojho obľúbeného športu. Olympijský duch hier znásobil olympijský oheň, sľub športovcov a rozhodcov, kultúrna vložka, výstižná výzdoba, ktorá potvrdila celkovú olympijskú ideu podujatia.

Slávnostnú atmosféru doplnila i prítomnosť hostí, medzi ktorými nechýbali členovia Olympijského klubu v Košiciach na čele s jeho predsedom Miroslavom Luberdom, predseda Okresného úradu v Trebišove pán Rastislav Petrovič, starostovia okolitých obcí a primátor mesta Kráľovský Chlmec Ing. Karol Pataky, ktorý zároveň otvoril  tento ročník Športovej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 270 žiakov z 11 základných škôl. Víťazstvo v olympijskom bodovaní už druhýkrát zo sebou získali žiaci zo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Čiernej nad Tisou.

V záverečnom ceremoniáli pamätnými plaketami a pozdravnými listami riaditeľ školy  a Športových olympiád Ing. Ivan Beňo poďakoval za materiálnu, morálnu i duchovnú pomoc základným školám, právnickým a súkromným osobám.

Jednotlivé ročníky Športovej olympiády neustále  potvrdzujú, že odvaha a sila vôle nechýbajú ani tejto generácii a je potrebné mladých naďalej podporovať. SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci si je vedomá tejto skutočnosti a je pripravená pokračovať v tejto tradícii.