Školské akcie

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  25. apríla 2018 pre I.C VJM v areáli školy v Čiernej nad Tisou.

Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky + krídlovej matice M8.

Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

 

Súťažné kategórie:

Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov

   

Ročník:  prvý

Trieda:  I. C VJM

 

Obsah súťaže:

Teoretická časť:  –    test

Praktická časť:    –    presnosť vyhotovenia výrobku

  • kvalita povrchu
  • dodržiavanie zásad BOZP

 

V teoretickej časti žiaci písali test z obrábania, ktorý obsahoval 25 otázok a  mohli dosiahnuť max. 25 bodov.

V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria:

  • zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s max. bodom 70
  • kvalita povrchu s max. bodom 20
  • dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

 

Vyhodnotenie súťaže

 

  1.    miesto:     Füstös  Sebastian 
  2.    miesto:     Puskár  Kristán                         
  3.    miesto:     Váradi  Gergő

         

Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych predmetov.

Víťazom blahoželáme.