Školské akcie

Ekonomická vzácnosť vyplýva z:

a)        účinnosti výroby a obratu zásob

b)        obmedzenosti zdrojov a ich užitočnosti

c)        užitočnosti zdrojov

d)       obratu zásob

e)        organizácie výroby

 

Spôsobilosť občana na právne úkony vzniká dovŕšením veku:                          

a)       15 rokov

b)       16 rokov

c)       18 rokov

d)      21 rokov

 

Na tieto a podobné otázky odpovedali študenti prvého a druhého ročníka odboru obchodná akadémia dňa 27. apríla 2018 počas ekonomickej súťaže „Myslím ekonomicky“. Ako ekonomicky vedia myslieť a koľko poznatkov z odborných predmetov svojho odboru si vedeli natrvalo osvojiť, si mohli žiaci overiť v zmiešaných skupinách oboch ročníkov.

Členmi víťaznej skupiny boli:

 

Monika Detriková – I.A

Noémi Horňáková – I.A

Erik Železník – II.A

Zsolt Garan – II.A