Školské akcie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho.

Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie, 11. apríla, pri príležitosti 118 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadal čitateľský maratón, už tretí ročník. Privítali sme žiakov, spolu s ich učiteľmi,  zo základných škôl  v Bieli, Kráľovskom Chlmci, Veľkom Horeši, Veľkých Kapušanoch i vo Veľkých Trakanoch. Striedavo čítali s našimi žiakmi básne Józsefa Attilu, AdyEndreho, Szabó Lőrinca, Petőfiho, Kosztolányiho, Tóth Árpáda, WeöresSándora, LackfiJánosa, Máraiho, ba aj úryvky noviel od BoldizsárIldikó. Program bol obohatený zhudobnenými básňami, ktoré odzneli v podaní našich kolegov Tóth FülöpVeroniky, FurikKrisztiny, Nagy Alexandera a Jestrebi Štefana.

Nakoľko sme si chceli pripomenúť i atmosféru kaviarní z čias narodenia básnika spred 118 rokov, vyzdobili sme triedu v duch začiatkov 20.storočia. Teší nás, že základné školy prijali naše pozvanie, prišli i s mladšími žiakmi, ktorí si doniesli svoje básne, obľúbené knihy či poviedky. Hodiny venované spomienke básnika plynuli vo sviatočnom duchu, v povetrí rezonovalo je ho utrpenie pre lásku, pre ľudí, ale napriek tomu jeho poézia dokázala spojiť ľudí a ukázala cestu tým, ktorí ju majú vo svojich srdciach.