Iskolai akciók

József Attila mérhetetlenül vágyott a szeretetre. Rövid életében mindhiába kereste. A kétségbeesés, a kilátástalanság kergette halálba, de itt hagyta verseit, hogy olvassuk és szeressük őt.

Az ő tiszteletére mozdul meg a nemzet minden év április 11-én, hogy József Attila születésnapját ünnepelje, mindemellett az egyetemes magyar költészet előtt is tiszteletét rója le. Iskolánkon ez alkalomból rendeztük meg – immár hagyományt teremtve – a felolvasó maratont. Az idén is vendégül láttuk a bélyi,királyhelmeci, nagygéresi, nagykaposi és nagytárkányi alapiskolák tanulóit és tanárait.Kisdiákok a mi tanulóinkkalegyütt felváltva szólaltattak meg nemcsak József Attila verseket, de többek között Ady Endre, Szabó Lőrinc, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Weöres Sándor, Lackfi János, Márai Sándor, Boldizsár Ildikó tollából is elhangzott egy-egy vers vagy novellarészlet. A programot a tanárok zenés irodalmi előadása gazdagította Tóth Fülöp Veronika, Furik Krisztina, Nagy Sándor és JestrebiIstván tolmácsolásában.

Szerettük volna felidézni a korabeli irodalmi kávéházak hangulatát, ezért díszbe öltöztettük a tantermet, hogy ezzel is meghittebbé tegyük József Attila születésnapjának 118. évfordulóját. Örültünk, hogy az alapiskolások elfogadták a meghívásunkat, sőt, egyre fiatalabb diákok is elhozták kedves versüket, könyvüket, novellájukat.

Meghitt hangulatban telt el a versekkel átszőtt tavaszi délelőtt, annak a költőnek adózva emlékül, aki az életében sokat szenvedett az emberi kapcsolatokért, de az idők távlatából is képes gyerekeket, embereket békében összekötni, és utat nyitni a szívekbenegy igényesebb, értékállóbb irodalom felé.