Školské akcie

Na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov,  je tohtoročnou témou Svetového dňa vody –  Príroda pre vodu. Skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21.storočia.

22.marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody a aktivitám, ktoré sú zamerané na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov.

Pri tejto príležitosti v rámci prírodovednéhoenvironmentálneho vzdelávania sme sa dňa 21.marca 2018 zúčastnili  vzdelávacieho projektu. Navštívili sme v Michalovciach Environmentálne vzdelávacie zariadenie, Laboratórium pitnej vody a Čistiareň odpadových vôd. Chceli sme týmto vzdať úctu našej blahodarnej a životodarnej tekutine vode, ktorej právom patrí Svetový deň vody.

Dozvedeli sme sa, že Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších pitných vôd v Európe.

Mali sme možnosť nahliadnuť do moderne vybaveného laboratória pitnej vody. Videli sme veľmi poučné ukážky na  laboratórny rozbor a zistenie kvality pitnej vody. Múzeum vody v priestoroch Úpravne vody Hrádok v Michalovciach nám poskytol zaujímavý obraz o kolobehu vody v prírode, o jej ceste od prameňa až k využitiu v domácnostiach a hospodárstve. Veľa zaujímavostí sme sa dozvedeli o histórii a vývoji vodohospodárstva v našom regióne. Na Zemplíne a východnom Slovensku siahajú tradície vodného hospodárstva do 15. storočia. V Čistiarni odpadových vôd nám zamestnanci predstavili priebeh a spôsob čistenia odpadových vôd ako aj prácu vodohospodárov.

 

Pamätajme  – Voda je základ života!