Školské akcie

Bez hraníc: Borša, Svätuše, Kráľovský Chlmec, Leles, Trebišov, Biel, Humenné, Ruská, Veľké Slemence, Košice, Kazincbarcika, Miskolc, Lillafüred, Edelény

Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznať kultúrne a historické pamiatky nášho regiónu a regiónu partnerskej školy.

  1. – 22. marec 2018

Naša škola privítala študentov a učiteľov z mesta Kazincbarcika a hneď v prvý deň sme našim hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie:

Navštívili sme Rákocziho kaštieľ v Borši, reformovaný kostol vo Svätušiach, zrúcaninu hradu Csonkavár a Lorántffyho kaštieľ v meste.

Druhý deň sme absolvovali prehliadku premonštrátskeho kláštora a rímsko-katolíckeho kostola v Lelesi a obnoveného kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove. Deň sme uzavreli návštevou zčasti zrekonštruovaného kaštieľa Sennyeyovcov v Bieli.

Prvým bodom tretieho dňa bola prehliadka Vihorlatského múzea v jednej z najväčších a najrozsahlejších stavieb kaštielneho typu, v kaštieli Andrássyovcov. Popoludní sme si na mieste posledného odpočinku v Ruskej pripomenuli pohnutý  život kapitána Dobó Istvána, ktorého hrdinstvo je späté s mestom Eger. Pri slovensko-ukrajinskej hranici vo Veľkých Slemencoch sme si vypočuli príbeh rozdelenej obce v roku 1946.

Posledný deň sme strávili po stopách Františka II. Rákócziho v Košiciach. Po navšteve Rodošto, jeho pamätného domu, sme položili veniec na jeho hrob v Dóme svätej Alžbety.

  1. – 11. apríl 2018

Projekt mal svoje pokračovanie v Kazincbarcike, kde sme boli hosťami my. Nedeľa prebehla hlavne v znamení turistiky v Tokaji, Tarcali, Szerencsi a Miskolci. Večer nás parterská škola privítala kultúrnym programom, v rámci ktorého sme si aj spoločne zatancovali, osvojili si pár krokov tradičného folklórneho tanca.

V pondelok sa naši žiaci oboznámili so životom na partnerskej škole. Popoludnie sme strávili dobrodružne. Vykúšali sme hru laser paintball a všetci sme sa veľmi dobre bavili. Pozreli sme si nádherný vodopád pri hoteli Palota v Lillafürede a z Avasu – z vtáčej perspektívy – sme videli mesto a mohli sme sa  oboznámiť s viacerými významnými pamätihodnosťami Miškolca.

V utorok nám predviedli študenti z odboru čašník svoje vedomosti z prestierania. Mohli sme nazrieť do sveta skladania obrúskov ako súčasti prestierania slávnostných stolov a za úlohu sme mali uhádnuť prísady koktejlov počas ich ochutnávky. Poobede sme navštívili kaštieľ L’Huillier-Coburg v Edelényi. Večer sa mali študenti možnosť zabaviť na diskotéke, ktorú pre nás pripravila partnerská škola na svojej pôde.

Posledný deň sme strávili v Miskolci. V rámci netradičnej hodiny literatúry na miestnej základnej škole si žiaci zábavnou formou prehĺbili vedomosti o maďarskom básnikovi, literárnom teoretikovi a prekladateľovi Jánovi Aranyovi.

Veríme, že spolupráca s partnerskou školou bude mať svoje pokračovanie i v budúcnosti v rámci programu Határtalanul, aj mimo nej.