Iskolai akciók

Az építészeti szaktantárgyak tantárgybizottsága tanulmányi kirándulást szervezett 2018. március 22-én Eperjesre az elsős, másodikos, harmadikos kőművesek és a második osztályos építészek számára. A diákjaink meglátogathatták a Leier Téglagyárat és az építőanyagok kiállítását is. A téglagyárban Straka üzemeltetési technikus volt az idegenvezetőnk. Bemutatta a gyártás valamennyi fázisát az anyag kitermelésétől egészen a késztermék csomagolásáig. A diákok figyelemmel kísérték a szakmai előadást, fegyelmezetten viselkedtek.

Az üzemlátogatás után ellátogattunk az eperjesi sportcsarnokba, ahol az építőanyagok kiállítását tekintettük meg. Tanulóink gazdag információval tértek haza a nap végén, amelyet a tanítási órákon is felhasználhatnak és tovább gyarapíthatnak.

 

Ing. Vassová Eva, 2018. 03. 22.