Školské akcie

„Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde musíte žiť.“

Jim Rohn

  1. apríla zorganizovala Liga proti rakovine už 22.-krát verejno- prospešnú zbierku pre ľudí trpiacich rakovinou.

Liga proti rakovine je nezisková celoslovenská charitatívna organizácia, ktorej cieľom je okrem finančnej podpory klinických a výskumných projektov a aktívnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám aj predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou.

Z toho dôvodu naša škola zorganizovala športovo-výchovné podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo upozorniť našich žiakov na význam športu ako veľmi dobrého nástroja prevencie proti rakovinovým aj iným ochoreniam.

Program mal štyri hlavné body:

  • Boot camp s Tiborom Helmeczim
  • Joga s Gabrielou Muszkovou
  • Futbal
  • Prednáška farárky a mentálnej hygieničky Gabriely Blanár, ktorá porozprávala svoj vlastný príbeh boja s touto zákernou chorobou.

Aj touto cestou ďakujeme našim hosťom, že prijali  pozvanie a mohli sme spoločne zmeniť piatok trinásteho na lepší deň.