Školské akcie

Mestá Sárospatak a Sátoraljaújhely zorganizovali tento rok už 27. ročník tradičnej bežeckej súťaže, na ktorej majú možnosť obyvatelia regiónu, ale hlavne mládež, porovnať svoju kondíciu a výdrž na 12,5 km dlhej trati medzi týmito dvoma mestami.

Medzi zaujímavosti súťaže patrí, že miesto štartu a cieľa sa vymieňa každý rok medzi dvoma mestami. Tento rok, 22. apríla, v nedeľu ráno o 09:05 sme štartovali zo Sárospataku a do cieľa sme dobehli v Sátoraljaújhelyi.

Medzi takmer 400 účastníkmi našu školu reprezentovali:

Patrik Blanár – študent II.NŠ triedy –3. miesto v kategórii chlapcov narodených medzi rokmi 1995-2000 s časom 1:04:52

Ladislav Miklóš  – študent II.NŠ triedy – čas 1:19:52

Peter Ivan – študent II.NŠ triedy – čas 1:22:37

Brigita Bernáthová – učiteľka – 1. miesto v kategórii žien narodených medzi rokmi 1979-1988 s časom 1:05:08