Školské akcie

V zmysle plánu predmetovej komisie elektrotechnických predmetov dňa 14.2.2018  sa uskutočnila exkurzia pre žiakov IV.A ME v Diesel centrále v Čiernej nad Tisou. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov, tematika a výklad odborného pracovníka p. Magyara vcelku zaujal. Študenti sa mohli započúvať aj do histórie tejto stanice a oboznámiť sa s významom tohto zariadenia v súčasnej dobe. Získali lepšie poznatky o výrobe elektrickej energie, oboznámili sa so zariadeniami na jej výrobu a distribúciu v núdzovej situácii. Cenné informácie majú možnosť žiaci využiť pri maturitných skúškach a neskôr v odbornej praxi.