Školské akcie

V rámci aktivity „Beseda so zaujímavou osobnosťou“  k nám zavítala p. Ing. Marta Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou. P. Vozárikovú sme pozvali preto, lebo je absolventkou našej školy, a tiež Žilinskej univerzity.  Žiakom Obchodnej akadémie porozprávala o svojom živote, aké boli roky strávené na  strednej a vysokej školy. Zdôrazňovala dôležitosť štúdia hlavne na vysokej škole, lebo človek sa môže v živote stretnúť s rôznymi možnosťami, ktoré potom môže využiť vo svoj prospech, a vysokoškolské vzdelanie tomu môže napomáhať. Žilinská univerzita – predtým Vysoká škola dopravy poskytuje mladým ľuďom príležitosti v oblasti logistiky. Žiaci ocenili jej reálne rady do života, a zaujímalo ich aj práca primátorky.