Školské akcie

V  školskom roku 2017 / 2018 sme od 16. októbra do polovice decembra navštívili približne 12 základných škôl Medzibodrožia a Použia a úspešne sme tak zvládli 2. ročník Dní techniky. Program týchto dní sa skladal z dvoch častí. V prvej časti sme ich uviedli do zložitejšieho sveta CNC strojov v rámci prezentácie. Po prezentácii od nás každá škola obdržala malý darček. Išlo o logo našej školy, ktoré bolo vyfrézované jedným z mnohých CNC strojov, ktorý sme im mohli aj fyzicky predviesť. Neskôr žiaci nazreli do časostroja robotiky a mohli tak vidieť vývoj robotov od tých najjednoduchších po tie dnešné najzložitejšie počas celej periodizácie dejín. Žiakom sme predviedli rôzne LEGO roboty, ktoré mohli ovládať a spolupracovať s nimi. Najväčším prekvapením však pre nich bol náš vzácny lietajúci dron, vďaka ktorému sme im mohli vyčarovať na tvárach obdiv a úsmev. Ďalej sme sa venovali modernej senzorike použitím moderných LEGO robotov, ktoré sme potom programovali a ukázali tak žiakom,  koľko rôznych pokynov a operácií dokáže umelá inteligencia splniť.

V druhej časti programu sa žiaci venovali ekonomike. Témy boli veľmi pestré a žiaci si tak mohli obohatiť všeobecné znalosti z oblasti peňažnej meny, Európskej únie či logistiky, no nechýbali ani pojmy z finančnej gramotnosti. Počas tejto časti sa mohli zabaviť aj formou riešenia rôznych úloh z oblasti spomínanej logistiky.

Dni techniky a ekonomiky dopadli veľmi dobre, čo nám potvrdila aj spätná väzba. Pripravujeme sa preto už na budúci ročník a veríme, že bude mať rovnako pozitívny dopad ako mal tento rok. Chceli by sme ho opäť zlepšiť, o niečo obohatiť a zveľadiť, no najmä zapojiť ešte viac škôl.