Školské akcie

Žiaci našej školy, jedného z najdôležitejších kresťanských sviatkov – Vianoc, mali možnosť preukázať svoje schopnosti z biblie v kvízovej vedomostnej súťaže s názvom Biblické príbehy.

Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, IV.A  a II.NŠ triedy mohli  dokázať svoje znalosti z histórie a hĺbok kresťanskej filozofie.

Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl ukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci II.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.A triedy a tretie miesto žiaci III. A triedy.

Veríme, že dobrá organizácia súťaže a celková príjemná atmosféra i nabudúce prilákajú mladých ľudí k účasti na podobným súťažiach a obohatia ich školský život o ďalšie pekné zážitky.