Školské akcie

Teší ma, že ste prijali pozvanie mojich študentov a rozhodli ste sa spolu s nimi osláviť  mladosť a krásu  vstupu  do sveta dospelých.

Milí žiaci, tento večer sa nekončí váš študentský život, je to len medzník, ktorý znamená začiatok niečoho nového vo vašom živote.

Onedlho vás ozdobí zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje, a tiež toho, že čoskoro budete skladať maturitné skúšky, ktoré budú znamenať ukončenie štúdia na strednej škole, skúšky dospelosti.

Zelená stužka je aj spomienkou na uplynulé štyri roky, ktoré ste strávili tu na pôde našej školy. Prežili ste úspechy i sklamania, zažili skutočné priateľstvá, ale nevyhli ste sa ani konfliktom, ktoré prináša život a ktoré ste dokázali zázračne vytvoriť aj tam, kde nemuseli byť.

Je úplne možné, že po maturitných skúškach sa naše cesty definitívne rozídu, ale nedá vám zabudnúť na ľudí, s ktorými ste predsa len kus života tu žili, na vašich pedagógov, spolužiakov. Každý z nich zanechal vo vás svoju pečať, už len tým, že určitý čas mal možnosť byť s vami. Lebo váš osud bol spoločný.

Nosiť zelenú stužku znamená aj odvahu. Po ukončení štúdia sa dostanete na neznáme cesty, možno rázcestie a budete sa rozhodovať, kade ísť. Možno sa pomýlite, ale budete naplnení očakávaním a nádejou.

My, učitelia,  veríme, že budete mať dosť odborných znalostí, vedomostí a aj odvahy začať si hľadať svoje miesto v živote. Niekto tým, že pôjde ďalej študovať, niekto tým, že si bude hľadať prácu, ktorá ho bude vedieť napĺňať.

Vy ste teraz hlavnými aktérmi. Zelená stužka znamená  priniesť aj  dôležité rozhodnutia. Urobte ich. A ak si myslíte, že ste sa rozhodli správne, vytrvajte. Určite vás vaši blízki podporia.