Školské akcie

Žiaci II. C a II. D triedy učebného odboru autoopravár – mechanik sa zúčastnili dňa 6. 12. 2017 prednášky na tému  Klimatizácia a diagnostické systémy. Prednášajúcim bol  Martin Jakubec  z firmy WüRTH spol. s. r. o. Táto prednáška bola prednesená aj žiakom I. C a III. D triedy dňa 15. 12. 2017.

Prednáška bola obsažná, doplnená ukážkami uvedených systémov a žiakom sa páčila. V budúcnosti by sme odporúčali, aby uvedené systémy boli zapojené do vozidla  priamo v priestoroch praktického vyučovania školy.