Školské akcie

18. decembra 2017 sa uskutočnil 7. ročník literárnej súťaže Legere v Nitre. Témou súťaže bolo životné dielo Aranya Jánosa. Stredoškoláci v troch kolách absolvovali súťaž na domácej pôde vysokej školy. Kým študenti súťažili a riešili úlohy, sprevádzajúci učitelia sa zúčastnili prednášok. V poslednom kole sa zmenila súťaž: namiesto prednášajúcich učiteľov sme si vypočuli žiakov.

Toho roku sa súťaže zúčastnilo 36 skupín, od Kráľovského Chlmca po Bratislavu. Našu školu reprezentovali Juhászová Médea, Sabo Dominik, Anderkovics Ladislav. Pripravila ich vyučujúca PhDr. Pankovics Andrea.

Tohtoročná súťaž bola pre nich úspešná. V predstavovaní hier získali 1. miesto, v testoch 5. miesto.