Školské akcie

Predmetová komisia odevných a kaderníckych predmetov pri SOŠ- Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec organizovala dňa 6.decembra 2017 kadernícku súťaž na tému Vianočný účes, ktorá bola určená  žiakom prvého, druhého a tretieho ročník odbor kaderníka v druhej téme Stužková slávnosť súťažili žiačky prvého a druhého ročníka študujúce v odbore vlasová kozmetika.

Krásne témy, tvorivá atmosféra a skvelá nálada podčiarkla toto mimoriadne podujatie, na ktorom mohli žiaci prezentovať svoje zručnosti, kreativitu a zmysel pre krásu.

Hodnotiacu komisiu tvorili majsterky OVY a učitelia OP:  Ing. Judita Kázsmérová, Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Diószeghyová , Bc. Alžbeta Kӧrmӧndiová .

Svoje kadernícke umenie predstavilo 32 žiakov, v jednotlivých kategóriách získali ocenenie:

  1. kategória: Vianočný účes

I.miesto: Vojtech Horváth  – II.D trieda

II.miesto:  Dajana Balogová – III.D trieda

III.miesto: Eva  Krausová      – I.D trieda

 

  1. kategória: Účes na stužkovú slávnosť

I.miesto: Réka Szabová  – I.NŠ trieda

II.miesto:Aneta Petrová   – I.NŠ trieda

III.miesto: Veronika Gergelyová  — II.NŠ trieda

 

Oceneným blahoželáme!

Predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety