Školské akcie

Školenie L´OREAL,  ktoré sa uskutočnilo dňa 21.11.2017,  bolo určené pre žiakov učebného odboru  kaderník a študijného odboru  vlasová kozmetika.

Cieľom školenia bolo oboznámiť sa  s produktmi  L´OREAL  PROFESIONAL a vyskúšať si prácu s nimi. Školiteľky p. Andrea Pankuchová – obchodný zástupca a p. Želmíra Čigašová – technológ L´OREAL PROFESIONAL,  v teoretickej časti oboznámili žiakov s produktmi  a v praktickej časti ukázali technologické postupy farbenia a melírovania vlasov.  Naše žiačky sa pod vedením  technologičky s radosťou zapojili do práce.

Školenia sa zúčastnilo 30 žiakov z odboru  kaderník a vlasová kozmetika. Pre žiakov to  bolo veľmi  zaujímavé a náučné podujatie.  Odniesli si veľa nových poznatkov z oblasti farbenia a melírovania vlasov s produktmi L´OREAL PROFESIONAL