Školské akcie

V Kráľovskom Chlmci Bola 26.novembra 2017 zorganizovaná na počesť kňaza-básnika Mécsa Lászlóa recitačná súťaž, ktorej sa zúčastnili recitátori aj spoza hraníc. Takács István, predseda Kresťanského občianskeho hnutia, nás informoval o obľúbenosti súťaže, ktorá aj teraz mala 70 účastníkov. Súťažili v šiestich kategóriách prednesom básní samotného autora, našich i zahraničných básnikov.

Našu školu reprezentovala Edina Bodzásová, študentka III.A triedy básňou Mécsa L. Balada o chudobných dievčatách. V jej kategórii súťažilo    pätnásť recitátorov. Svojím odvážnym postojom a prednesom niečoho nového upútala pozornosť, spestrila súťaž, v ktorej sme počuli dosť nudné prednesy. Žiaľ, porota udelila všetky ceny zahraničným súťažiacim.

Účastníci súťaže dostali diplom a darček. Aj my touto cestou Edine blahoželáme.