Školské akcie

Chladný deň a vystúpenie plné ohňa, temperamentu a lásky – to bola Grófka Marica pre študentov II. D a I. A. Štátne divadlo v Košiciach poskytlo 9. 11. 2017  fantastický  a nezabudnuteľný zážitok svojim divákom, ktorý  pricestovali vlakom, aby si pozreli v sprievode svojich vyučujúcich PhDr. Pankovics a Mgr. Šemegovej  toto strhujúce operné predstavenie, ktoré má čo povedať viacerým generáciám, dôkazom čoho bolo i pestré zastúpenie aj samotných Košičanov.

Určite bude  rezonovať v mladých dušiach, ba možno sa niektorí sami rozhodnú zájsť si častejšie do divadla, či aspoň na divadelné predstavenie v našom meste.