Školské akcie

Dňa 20.10.2017 pod vedením učiteľky  Ing. Andrei Pollákovej, žiačky III.A-OA triedy sa zúčastnili na exkurzii v Košiciach, konanej v Spoločenskom Pavilóne.

Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTIVNÍ FIRMY“. Medzi nich patria Džúsko s.r.o., Oaflame, Healt – Be s.r.o., FORNETTI, Penzión Podkova a mnoho ďalších. Hlavným sponzorom podujatia je  veľkoobchod METRO. V Pavilóne boli rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli dozvedieť rôzne informácie o stravovaní (BIO potraviny), o kozmetických výrobkoch, možnosť vyšetrenia očí a meranie hodnoty cukru v krvi. Hoci to boli také vážne témy, referovali o nich rovesníci v našich vekoch. Ich prezentácia bola pútavá, zaujímavá a výstižná. Po prezentáciách bola možnosť všetko vyskúšať, ale aj ochutnať. Žiaci boli veľmi milí a kamarátsky, preto sme sa cítili veľmi dobre. Ich pripravenosť bola veľmi podrobná, lebo sa reprezentovali nielen v slovenskom jazyku, ale aj po anglicky alebo po nemecky.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto exkurzii. Dobre by bolo, keby by sme sa mohli v budúcnosti zúčastniť takéhoto podujatia ako „súťažiaci“ a dosiahnuť čím lepšie výsledky a tým nielen reprezentovať, ale aj zviditeľniť našu školu.