Školské akcie

Pod vedením žiackej školskej rady, v mesiaci október, bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu halloweenskú vizáž kmeňových tried. Cieľom bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom trávia veľa času a žijú, udržali v príjemnej atmosfére. Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, niektoré kmeňové triedy sa takýmito bytosťami naozaj naplnili. Študenti si pripravili, ak to možno nazvať pekné hrôzostrašné produkty, nechýbala tam nápaditosť, vtipnosť, hravosť.

Hodnotitelia Mgr. Katarína Banyková, Ing. Helena Kovácsová a Mgr. Eva Blašková, mali veľmi ťažkú prácu.

Najviac bodov získala III.A trieda s počtom 15, získala tak prvé miesto.

Na druhom mieste s počtom bodov 12 sa umiestnili triedy I.D a II.D.

Na treťom mieste sa umiestnila I. NŠ trieda. 

Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť výzdobu IV.A triedy, ktorá sa  vzniesla zaujímavou nápaditosťou a kreativitou.