Školské akcie

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci a obec Veľké Trakany pripravilina sobotu 21.10.2017 tradičný Svätomartinský festival Liba Galiba.

Na podujatí sa zúčastnila aj naša škola pod vedením  zástupkýň RŠ.  Aj keď nám počasie veľmi neprialo, prezentácia odborov technického zamerania –  strojárstvo a elektrotechnika mali veľkolepý úspech. Vďaka Marekovi Kekešovi, žiakovi III.A triedyodboru mechanik elektrotechnik boli predvedené programovateľné legá a  autá. Medzi návštevníkmi mal veľký úspech aj malý prenosný CNC stroj a dron.

Návštevníci mohli vidieť aj práce žiakov  krúžkovej činnosti „Krúžok šikovných rúk“. Žiačky pod vedením pani majsterky B.Babosovej a A.Körmöndiovej v školskej krajčírskej dielni ušili praktické veci do kuchyne, ale aj jednoduché „hračky” pre deti a v spolupráci s cvičnou firmou bol zabezpečený aj príležitostný predaj výrobkov.

Dúfame, že aj ďalší ročník festivalu Liba Galiba bude mať taký úspech ako tohtoročný.

 

Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV