Školské akcie

11. októbra 2017 žiaci I.A triedy navštívili knižnicu v Kráľovskom Chlmci.

Pracovníci knižnice srdečne ich privítali, posadili ich a potom predstavili im minulosť a prítomnosť knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica disponuje maďarskou, slovenskou i anglickou krásnou i odbornou literatúrou, že knižnicu navštevujú starší i mladší a aj to, že v určitých časových intervaloch vynášajú knihy tým, ktorí už nie sú schopní navštíviť knižnicu. Keď niekto potrebuje takú literatúru, ktorou knižnica nedisponuje, majú možnosť objednať si to z inej knižnice. Jednu knihu si môžu vypožičať na mesiac alebo na dva mesiace. Žiaci sa dozvedeli, ako prebieha zápis, aká je otváracia doba knižnice a ako sa knihy vypožičiavajú. Mali možnosť prelistovať aj najväčšiu knihu knižnice s názvom Životné dielo Michelangela.

Pred odchodom žiaci poďakovali za možnosť návštevy a za príjemný pobyt.

Mgr. Mária Feketeová