Školské akcie

Už po deviatykrát dňa 20.septembra 2017 Košický samosprávny kraj zorganizoval Mosty bez bariér v areáli kaštieľa Majláthovcov. Nechýbala ani naša škola. V štyroch stánkoch sme za prítomnosti našich učiteľov a študentov prezentovali odbory SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci.

Strojárske odbory predstavili výrobky zhotovené v rámci súborných prác. Odbor autoopravár mechanik predviedol motokáru, ktorou počas podujatia jazdili v areáli. V prevádzke bol aj CNC stroj, na ktorom vyrábali erb pre kadernícku profesiu. Svoju aktivitu prezentovali aj zvárači.

Odbor mechanik-elektrotechnik poukázal na budúcnosť rozvoja elektroniky v spojení s robotmi, programovanými legami a programovateľným malým autom.

Stavebníctvo sa predviedlo maketou budovy školy, na počítači ukázali, ako sa učí na našej škole daný odbor, ako sa učia plánovať stavebné projekty naši stavbári. Obchodná akadémia aj v tomto roku predstavila prácu cvičnej firmy a študentky propagovali školu propagačnými materiálmi.

Návštevníkov najviac zaujala kreativita a zručnosť našich kaderníčok. Do kultúrneho programu z časových dôvodov neboli zaradené, ale pred stánkom predviedli pripravený program pod názvom Štyri ročné obdobia. Získali sme uznanie delegácie KSK, aj samotného primátora p. Rašiho.

Cieľom podujatia bolo spojiť všetkých bez rozdielu, zdravých i chorých, bielych i farebných, s handicapom či bez, študentov i učiteľov, proste všetkých. Môžeme pokojne konštatovať, že 9.ročník Mostov bez bariér svoj cieľ dosiahol; každý sa snažil za pekného slnečného dňa predviesť čo najlepšie, čo sa aj podarilo.