Školské akcie

Myšlienka rozvoja športu v SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je zakotvená v Pláne hlavných úloh školy. Jej cieľom je šíriť ideu rozvoja fyzických a morálnych kvalít žiakov školy. Túto činnosť podporilo aj jesenné kolo medzitriednej minifutbalovej ligy pre žiakov našej školy, ktorého  sa zúčastnilo 62 žiakov z 9-tich tried. Ako to zdôraznila vo svojom otváracom prejave zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Šipošová, 13.október 2017 bol akýmsi medzníkom zvyšovania kvality športu na našej škole, veď tento ročník minifutbalovej ligy sa už uskutočnil na novom multifunkčnom ihrisku, ktorý sa v plnej miere využíva na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Moderné ihrisko a pekné počasie prispeli ku kvalitným zápasom a zdravej rivalite, kde rozhodcovia zápasov a organizátori súťaže Mgr. Zoltán Jánošík a Ing. Mikuláš Kalitza svojimi odbornými znalosťami a pedagogickou rutinou sa všemožne snažili športom vychovávať mládež k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a priateľstvu. Z náročných zápasov v skupinách víťazne vyšli družstvá II.A, IV.A, II.C a III.D triedy. Finálový zápas, v ktorom zvíťazilo družstvo II.A triedy,  bol pekným vyvrcholením tejto veľmi obľúbenej športovej udalosti medzi žiakmi našej školy.

Mgr. Zoltán Jánošík