Školské akcie

Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa  od r. 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Upriamuje sa tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby  sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite.

Naša škola sa ho tento rok rozhodla osláviť 28. septembra spolu so žiakmi okolitých základných škôl. Súťažili sme v jazykových kvízoch, oživili sme slepé mapy najzaujímavejšími miestami sveta, tancovali sme tradičný „barn dance“, zostavili kvíz  podľa vzoru obľúbenej súťaže Milujem Slovensko. Pre sprevádzajúcich učiteľov sme pripravili metodickú prednášku na tému: Nové metódy vo vyučovaní.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným základným školám, že prijali naše pozvanie a dúfame, že nabudúce sa stretneme v takej istej dobrej atmosfére ako to bolo tento rok.