Školské akcie

Pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sa dňa 19.10.2017 uskutočnila aktivita na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce.

Prezentácia ponúk voľných pracovných miest a poradenstvá zo strany pracovných agentúr a zamestnávateľov z blízkeho i ďalekého regiónu obohacoval celodenný program.

Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola v rámci celoživotného vzdelávania, s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Záujemcom boli poskytnuté propagačné materiály na akreditované odbory šička a zváračská škola.

Na základe rozhovorov s nezamestnanými sa zistilo, že u mužov prevládal záujem o zváračský kurz a u žien o vzdelávací program kaderník.

Burza práce bola veľkou príležitosťou pre uchádzačov o zamestnanie na nájdenie si nového zamestnania, ako aj pre najmladšiu generáciu na prípravu na povolanie a  na zorientovanie sa v tejto problematike.

 

Mgr. Enikő Pogányová