Školské akcie

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29. 9. 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice.

Mottom festivalu je “Made by Science – Vytvorené vedou”. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy  bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám odhalila vedu našej každodennej rutiny.

Ani naša škola si to nenechala ujsť. Na akcii v Košiciach sa zúčastnili najlepší prírodovedci našej školy.

Slávnostné otvorenie festivalu sa konalo o 10:00 hod. v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatia. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sme mohli vidieť 66 vedeckých stánkov a prezentácií z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej Univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Mohli sme sa oboznámiť s najzaujímavejšími a najaktuálnejšími výsledkami slovenskej vedy a výskumu, zoznámiť sa s osobnosťami a odborníkmi, vďaka ktorým slovenská veda napreduje a dosahuje výsledky porovnateľné so svetom.

Mgr. Beáta Csatlósová