Školské akcie

V rámci charitatívnej činnosti sa naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej akcie Biela pastelka 22.septembra 2017.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Akcia prebieha na celom Slovensku ako jednodňový predaj predmetu verejnej zbierky za 1 € a prípadný dobrovoľný príspevok.

Naše študentky Médea Juhászová a Anikó Körmöndiová z 3. ročníka pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Kráľovský Chlmec.

Študentky Denisa Kováčová z III.D triedy a Laura Ternilaová z II.D uskutočnili finančnú zbierku v meste Čierna nad Tisou.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec.