Školské akcie

Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka.

Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl: ZŠ s VJM Čierna nad Tisou, ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Somotor, ZŠ s VJM Veľké Kapušany, ZŠ s VJS Somotor

Komisia hodnotila výtvarné diela v zložení: Ing. Angela Geriová, Mgr. Enikő Pogányová, Ing. Andrea Polláková,Ing. Judita Kázsmérová.

VIII.ročník

I.miesto: Luczó Janka, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec

II.miesto: Viktória Harbuľáková, , ZŠ s VJS Somotor

III.miesto: Kállai Anikó, ZŠ s VJM Čierna nad Tisou

IX.ročník

I.miesto: Takács Szimona, ZŠ s VJM Veľké Kapušany

II.miesto: Bandura Olívia, ZŠ s VJM Somotor

III.miesto: Martina Chlebecová, ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec

 

Ďakujeme veľmi pekne za účasť všetkým žiakom, ktorí nám poslali krásne výkresy. Vašu snahu si veľmi ceníme. Rovnako sa chceme poďakovať pedagogickým pracovníkom, ktorí deti usmerňovali.

Dňa 18.mája 2017 na Strednej odbornej škole – Szakkozépiskola, Rákócziho 23 prebiehalo slávnostné  vyhlásenie výsledkov súťaže a oceneným žiakom  boli odovzdané diplomy a vecné dary.

 

Predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety