Iskolai akciók

Több országában már hosszabb ideje léteznek olyan iskolák, ahol egyes tantárgyakat nem csak az adott ország nyelvén, hanem egy világnyelven is oktatnak.  A bilingvális (kétnyelvű) oktatás jótékony hatásai nagyon gyorsan megmutatkoztak. A diákok könnyedén sajátítják el a nyelvet azáltal, hogy azt egy másik tantárgy tanulására használják, valamint nehézség nélkül tudják olvasni az idegen nyelven megjelent szakirodalmat, vagy az őket érdeklő témával kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit.

Nézzük csak, miről is van szó. A klasszikus idegennyelvórákon a nyelv egy eszköz, amelynek segítségével a nyelvtani szabályokat, kifejezéseket, és az adott nyelv országának kultúráját ismerhetik meg a tanulók. A más tantárgyak idegen nyelven való elsajátításakor viszont a nyelv visszanyeri eredeti funkcióját, a kommunikációt. A tanulók tehát nyelvet tanulnak más tantárgyak tanulása közben, ugyanakkor más tantárgyakat sajátítanak el az idegen nyelv segítségével.

Az iskolánkon megszervezett nyitott óra keretén belül Furik Krisztina a CLIL módszer praktikus felhasználását mutatta be. Bár a kiválasztott tantárgyak most ekonómia és angol nyelv volt, más tantárgyak oktatói is képet kaptak erről a módszerről.