Školské akcie

Pred odchodom na akademický týždeň sa maturanti rozlúčili so školou, kde tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri  za krásneho slnečného počasia.

V piatok 19. mája 2017 naši budúci maturanti IV.A, IV.B a II.NŠ triedy nastúpili na dvor so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Máriou Šipošovou, Mgr. Katarínou Banykovou   a Ing. Brigitou Bernáthovou.

Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Patrícia Lišocká  z III.A triedy a Pavol Szücs z III.B triedy. Program spestril spevácky zbor školy.

Maturanti sa poďakovali učiteľskému zboru za všetko, čo sa ich snažili počas štúdia naučiť.

Ostáva zaželať, aby budúci maturanti akademický týždeň zmysluplne využili na doplnenie vedomostí a v týždni od 29. 5. 2017 mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok v rámci ústnej maturitnej skúšky.