Školské akcie

Deň 9. mája je vyhlásený ako Deň Európy, jeden zo symbolov Európskej únie, jej sviatok . V tejto súvislosti bola organizovaná celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl s názvom „Mladý digitálny Európan“.  Záštitu nad súťažou mal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a bola organizovaná v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Vedomostná súťaž bola určená pre žiakov 2.a 3. ročníka stredných škôl. Súťaž prebiehala vo forme elektronického testovania, test trval 45 minút.  Úlohy boli zamerané na históriu a súčasnosť EÚ. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov.