Školské akcie

V rámci otvorenej hodiny Krisztina Furik ukázala praktické využívanie metódy CLIL. Táto metóda integruje vyučovanie cudzieho jazyka a predmetu, preto tu hovoríme o duálnom vzdelávacom procese. Snahou je dosiahnutie nielen predmetových, ale aj jazykových zručností. Žiaci sa lepšie naučia cudzí jazyk vtedy, ak sa ich pozornosť sústredí na učenie sa niečoho iného, v tomto prípade obsahu predmetu, a nie na učenie sa jazyka kvôli jazyku samotnému.

Hoci prezentované materiály sa sústredili na ekonomiku a na anglický jazyk, aj učitelia ostatných predmetov dostali prehľad o tejto metóde.