Školské akcie

Poznatky z Biblie-Knihy kníh-  ako emocionálne zrkadlo pomáhajú pochopiť seba i svet okolo nás. Sme radi, že žiaci našej školy 12.apríla. 2017, jedného z najvýznamnejších  kresťanských sviatkov – Veľkej noci – sa dokázalli vymaniť z každodenného reálneho prostredia a formou kvízovej súťaže preukázať svoje vedomosti z biblických príbehov.

Štvorčlenné družstvá z I.A, II.A, III.A, III.B a I.NŠA triedy dokázali svoje znalosti z histórie a kresťanskej filozofie.

Žiaci  počas všetkých ôsmych súťažných kôl preukázali veľmi dobré vedomosti zo Starého a Nového zákona. Pochvalu si preto zaslúžia všetci, z ktorých predsa len vynikli žiaci III.A triedy. Druhé miesto získali žiaci I.NŠ a I.A triedy.

Veríme, že dobrá organizácia súťaže a celková príjemná atmosféra i nabudúce prilákajú mladých ľudí k podobným súťažiam a obohatia ich školský život o ďalšie pekné zážitky.