Školské akcie

Spoločný program  SOŠ-Szakközépiskola Kráľovský Chlmec a Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca.

 Cieľom projektu bolo  vytvoriť a prehĺbiť medzinárodné  i osobné vzťahy,  spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok.

  1. -21. marca 2017

      Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našim  hosťom ukázali naše mesto a jeho blízke okolie: Pribeník, Csonkavár; predstavili významné osobnosti: Lorántffy Zsuzsannu, Mécsa Lászlóa, Helmeczy Mihálya, Dobosa László. Navštívili sme rímskokatolícky kostol vo Svätušiach a kaštieľ v Bieli. Na druhý deň sme spoločne zašli do Humenného  a Trebišova, kde sme si pozreli prekrásne obnovené kaštiele Andrássyovcov. Popoludní sme si na mieste posledného odpočinku v Ruskej pripomenuli pohnutý  život kapitána Dobó Istvána, ktorého hrdinstvo je späté s mestom Eger.

  1. -26. apríla 2017

     Projekt mal svoje pokračovanie v Miškolci, kde my sme boli hostia. Čakali nás už futbalisti školského tímu, aby v dopoludňajších hodinách odohrali priateľský zápas. Po počiatočných prekvapeniach sme prebrali vedenie a vyhrali sme jednogólovým rozdielom. Poobede  sme navštívili hrad v Diósgyőri. So sprievodkyňou sme si pozreli  vynovené prepychové izby kráľovnej. Najvzrušujúcejšou udalosťou bola návšteva  mesta Eger. Sprievodcom hradu bol román Jágerské hviezdy a Dobó István zapadol do skladačky dejín. Výlet sa skončil v  Szilvásvárade.

Posledný deň sme strávili v Miškolci. Z Avasu – z vtáčej perspektívy –sme videli mesto a mohli sme sa  oboznámiť s viacerými významnými pamätihodnosťami Miškolca.

Projekt Bez hraníc bude mať svoje pokračovanie i v budúcom školskom roku a my očakávame nové možnosti a výzvy.